• [Wskaźniki techniczne] Average Daily Range
  Average Daily Range (ADR) jest prostym wskaźnikiem pokazującym, jak sama nazwa wskazuje, średni dzienny zasięg ceny. ADR jest podobny do ATR, jednak posiada kilka istotnych różnic. Przede wszystkim, ADR mierzy zasięg we wszystkich sesjach razem i nie uwzględnia luk weekendowych. Przyda się więc głównie inwestorom … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki techniczne] Auto Fib Extension
  Poziomom Fibonacciego poświęcimy oddzielny, dłuższy artykuł. Auto Fib Extension pozwala na automatyczne wyznaczanie poziomów Fibonacciego. Przetestowałem kilkanaście wersji wskaźnika dostępnych w Internecie oraz ten wbudowany w przeglądarkę wykresów Tradingview i nie ma rewelacji. Skrypty rysują Fibo od najniższego dołka do najwyższego szczytu, co nie jest … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki techniczne] Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)
  Średnia ruchoma stworzona przez Arnauda Legoux’a i Dimitrisa Kouzis-Loukas’a z założenia eliminuje wady tradycyjnych średnich SMA i EMA. ALMA opiera się na średniej ważonej, obliczanym odchyleniu standardowym i filtrze Gaussa. Formuła służąca obliczeniu ALMA jest następująca: gdzie to długość obliczanej średniej, to przesunięcie filtra Gaussa,natomiast … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki techniczne] Advance/Decline Ratio
  Advance/Decline Ratio (A/D Ratio) to wskaźnik, który stosuje się w celu oceny nastrojów na rynku. Prostota i skuteczność sprawia, że jest on popularnym narzędziem na rynku akcji oraz na indeksach. Formuła wskaźnika jest następująca: gdzie to liczba akcji które wzrosły w stosunku do zamknięcia z … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki techniczne] Adaptive Moving Average (AMA)
  Adaptacyjna średnia ruchoma (ang. Adaptive Moving Average, AMA) to średnia uwzględniająca zmienność rynku. Używając terminologii matematycznej można powiedzieć, że jest to średnia ruchoma ważona zmiennością. Odróżnia to nieco AMA od średniej EMA, w której wagi są zależne od czasu. Do obliczenia wartości wskaźnika używa się … Czytaj więcej.
 • Rozgrywanie luki weekendowej
  Luka weekendowa jest jedną z najłatwiejszych formacji do rozegrania. Pojawia się ona w sytuacji, gdy cena zamknięcia w piątek jest inna niż cena otwarcia w poniedziałek. Strategia opiera się na zasadzie, że luki zwykle są domykane w czasie tygodnia. W większości przypadków dzieje się to … Czytaj więcej.
 • Zbiór najważniejszych cytatów Patryka Branickiego o giełdzie, finansach i zarabianiu w internecie
  Cena porusza się w kierunku jaki wytyczyła formacja nie dlatego, że na wykresie pojawił się magiczny motyl który powoduje, że uczestnicy rynku zawierają pozycje bez zastanowienia i tym samym pompują cenę, a dlatego, że właśnie w taki sposób zachowują się fraktalne struktury falowe. Jaki oscylator … Czytaj więcej.
 • Martyngał na Forex – czy działa?
  Odpowiedź brzmi po prostu: nie. Używając strategii martyngałowej stracisz wszystkie swoje pieniądze i jestem tego pewien. Pogódź się z tym i skasuj wszystkie strategie typu sure-fire z komputera, zanim jeszcze nie jest za późno. Gdy stosujesz martyngał, pytanie nie brzmi, czy Twoje konto zostanie wyzerowane, … Czytaj więcej.
 • Analiza techniczna na rynku Forex i nie tylko
  Analiza techniczna jest metodą prognozy cen opartą na analizie funkcji ceny do czasu. Inaczej jest to po prostu analiza wykresu. Ostatnimi czasy pojawiło się wiele kontrowersji na temat AT, za sprawą m.in. influencerów forexowych, którzy udają spekulantów. A przecież powstało tysiące prac naukowych na temat … Czytaj więcej.
 • BTCUSD – sygnał sell (19.08)
  Bitcoin od początku roku utworzył impuls pięciofalowy. Koniec wzrostów potwierdziła formacja inside bar zaznaczona na wykresie za pomocą prostokąta. Obecnie powinniśmy znajdować się na końcu korekcyjnej fali A. Bo odbiciu kryptowaluta powinna kontynuować spadki w ramach fali C. Proponowane setupy: L: po cenie rynkowej, sl: … Czytaj więcej.
 • Cykliczność wskaźników makroekonomicznych
  Fragmenty specjalistyczne oraz zawierające analizę z wykorzystaniem zaawansowanej matematyki są zaznaczone czerwonym kolorem tła. Gospodarka kapitalistyczna w krajach rozwiniętych charakteryzuje się cyklicznością. Po okresie wzmożonego rozwoju przychodzi czas zmniejszonej aktywności gospodarczej. [1] Wraz z całą gospodarką zmianom ulega większość wskaźników makroekonomicznych, które od czasu II … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] NFP
  NonFarm Payrols, w skrócie NFP, to najważniejsze cykliczne wydarzenie na rynku walutowym. Prawie zawsze odbywa się w pierwszy piątek miesiąca. Rzadko jest przekładany, gdy na przykład pierwszy piątek miesiąca jest jego pierwszym dniem. Wskaźnik ukazuje zmianę miejsc pracy w całym sektorze pozarolniczym, więc jest dobrym … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] CCI
  CCI, czyli Consumer Confidence Index jest wskaźnikiem publikowanym co miesiąc na podstawie ankiet przeprowadzanych w gospodarstwach domowych. CCI, podobnie jak Purchasing Managers’ Index, jest wskaźnikiem subiektywnych nastrojów w gospodarce. W tym przypadku ankieta jest przeprowadzana wśród konsumentów. Oczywisty jest fakt, że zadowolony konsument kupuje więcej, dlatego … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Zatrudnienie i bezrobocie
  Dane o zatrudnieniu potrafią mieć duży wpływ na rynek, zwłaszcza gdy są dalekie od oczekiwań. Składa się na nie kilka wskaźników, które są często odczytywane w tym samym czasie. Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych tak naprawdę nie jest zasiłkiem, ale ubezpieczeniem. … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Zamówienia na dobra trwałe
  Dobra (środki) trwałe są elementem niemal każdej firmy. Są to artykuły, które nie ulegają natychmiastowemu zużyciu, na przykład maszyny, samochody, komputery, wyposażenie wnętrz, itp. Przedsiębiorstwa z reguły składają nowe zamówienia na tego typu produkty gdy ich sytuacja jest dobra i stabilna, ponieważ zwykle są one … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Stopa bezrobocia
  Bezrobocie i zatrudnienie to wskaźniki o potężnym wpływie na rynek. Pokazują w jakim stanie jest gospodarka i w którym kierunku będzie podążać. Niska stopa bezrobocia oznacza większą produkcję, a także większą konsumpcję, czyli wzrost gospodarczy. Bezrobocie oblicza się jako stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] PMI
  PMI, ang. Purchasing Managers’ Index, to wskaźnik mierzący średnie subiektywne nastroje w przedsiębiorstwach. Jego nazwę można przetłumaczyć jako wskaźnik menadżerów odpowiedzialnych za zakupy, a de facto mierzy nastroje właśnie ich. Wskaźnik poza USA jest przygotowywany przez firmę S&P Global. Wcześniej pracowała nad nim agencja badawcza … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Obroty w handlu detalicznym
  Obroty w handlu detalicznym są wskaźnikiem ściśle związanym z koniunkturą w danej gospodarce. Im lepsza koniunktura, tym wyższe obroty, co z kolei umacnia walutę. Odczyt nie wywołuje zwykle dużego wpływu na cenę bieżącą, lecz w długim terminie pokazuje, czego można się spodziewać po danym walorze. … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] PKB
  PKB – produkt krajowy brutto, ang. GDP – gross domestic product – najważniejszy pojedynczy wskaźnik w makroekonomii. Mierzoną przez niego wielkością jest suma wartości wszystkich wytworzonych produktów i usług w danym okresie. Brana jest pod uwagę każda aktywność gospodarcza w regionie, dlatego PKB jest wskaźnikiem … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Inflacja
  Inflacja jest zjawiskiem, które polega na spadku wartości pieniądza. Oznacza to spadek jego siły nabywczej, oraz wzrost cen. Należy odróżnić przyczynę od skutku – inflacja powoduje ogólny wzrost cen, ale wzrost cen nie zawsze oznacza inflację, chociaż może ją powodować. Przykładowo – wzrost cen energii … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Deficyt budżetowy
  Deficyt budżetowy oznacza sytuację, w której wydatki państwa są większe niż jego dochody w danym roku budżetowym. Deficyt nie jest czymś jednoznacznie złym. Polityka zadłużania jest powszechna na całym świecie i ujemne saldo budżetu nie powinno wywoływać niepokoju czy zdziwienia. Wpływ deficytu budżetowego na rynek … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Stopy procentowe i ich wpływ na rynek Forex
  Poziom stóp procentowych jest jednym z czynników mających największy wpływ na rynek. Nominalna stopa procentowa jest kluczowym elementem determinującym rentowność walorów kwotowanych w danej walucie. Po odjęciu inflacji od stopy nominalnej otrzymujemy stopę realną, która służy ocenie jakości inwestycji. Wysokość stóp procentowych wpływa na popyt … Czytaj więcej.
 • Propozycje setupów price action na następny tydzień (26.06 – 30.06)
  Poniżej przedstawiamy nasze propozycje setupów price action na przyszły tydzień.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] CPI
  CPI (Consumer Price Index, Wskaźnik Cen Konsumenckich) – obrazuje zmianę poziomu cen detalicznych. Wskaźnik ten jest miernikiem inflacji, dlatego często bywa nazywany „inflacją CPI”, jednak warto pamiętać, że CPI to nie to samo inflacja bazowa. Wskaźnik jest różnicą w średniej ważonej cen towarów i usług … Czytaj więcej.
 • [Analiza Price Action] EURUSD – okazja na sell
  Eurodolar dał sygnał do sprzedaży, tworząc niższy szczyt niż poprzedni, na poziomie 1.097. Zasięg takiego setupu to 1.08 – 1.075. Cena po przebiciu linii trendu może utworzyć formację RGR, co może skutkować poważniejszą przeceną, do okolic 1.05. Poziom 1.10 to świetne miejsce na postawienie zleceń … Czytaj więcej.
 • Propozycje setupów na następny tydzień (12.06 – 16.06)
  Eurodolar utworzył lokalny szczyt na poziomie 1.0787 i nastąpiło odreagowanie. W najbliższym czasie można się spodziewać, że para pozostanie w konsolidacji pomiędzy szczytem, a strefą ~1.066. Pozycje short radzę zamykać odpowiednio wcześniej. Złoto znajduje się na poziomie ~1960, który już kilkukrotnie okazał się zwrotnym. Surowiec … Czytaj więcej.
 • [Wskaźniki makroekonomiczne] Bilans handlowy
  Bilans handlowy (ang. trade balance, balance of trade, BOT) – różnica między wartością towarów eksportowanych a wartością importu. Jeżeli jest dodatni, czyli eksport przewyższa import, to dany region posiada nadwyżkę handlową i jest to uważane za czynnik umacniający walutę tego regionu. Co ważne, wskaźnik jest … Czytaj więcej.
 • Analiza fundamentalna na rynku Forex
  Analiza fundamentalna jest techniką prognozy cen opartej na badaniu czynników makroekonomicznych wpływających na gospodarki różnych regionów, oraz ich waluty. Podobnie jak w przypadku akcji giełdowych, zakłada ona poszukiwanie czynników, które powodują niedowartościowanie lub przewartościowanie danego aktywa, co powinno w dłuższej perspektywie wpłynąć na cenę. Mówi … Czytaj więcej.
 • Benchmarki Forex, czyli jak interpretować wyniki portfeli inwestycyjnych
  Do prawidłowej interpretacji wyniku portfela potrzebny jest poziom odniesienia, czyli benchmark. Inwestor powinien radzić sobie lepiej niż cały rynek, ponieważ tylko wtedy można powiedzieć, że jest skuteczny. Sposób odczytania tabeli jest następujący: – Jeżeli portfel osiągnął wynik lepszy od benchmarku, to jest to portfel, który … Czytaj więcej.
 • Wskaźnik alpha – co to jest i jak go interpretować
  Alpha jest wskaźnikiem mówiącym o wielkości zysku lub straty danego portfela w stosunku do benchmarku. Innymi słowy, pokazuje czy i jak bardzo zarządzający portfelem jest lepszy od rynku. Alpha może przyjąć też wartość ujemną, co oznacza że portfel radzi sobie gorzej. Po co jest alpha? … Czytaj więcej.
 • Propozycje setupów na następny tydzień (13.03-17.03)
  EURUSD  EURUSD H1 (MetaQuotes Software Corp.)  Para utrzymała się w konsolidacji pomiędzy 1.0697 a 1.053 po piątkowym odczycie NFP. Utrzymanie się poniżej górnego ograniczenia kanału sugeruje kontynuację ruchu bocznego.   Kierunek: SELL TP: 1.054 SL: Odbicie na północ sugerujące powrót do szczytów (takie jak 03.03)  GBPUSD  GBPUSD H1 … Czytaj więcej.
 • Bankructwo Silicon Valley Bank
  W piątek (10.03) rano nastąpił upadek Silicon Valley Bank. Jest to drugie co do wielkości bankructwo instytucji finansowej w historii.  Bank był pożyczkodawcą dla startupów z Doliny Krzemowej. Kalifornijskie organy regulacyjne nakazały zamknąć instytucję i przekazały ją pod kontrolę FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation, … Czytaj więcej.
 • Instalacja robota Forex na serwerze VPS (MT4 / Ubuntu / Wine)
  Aby uruchomić robota na serwerze VPS, musimy mieć wykupiony dostęp do takiego serwera u dostawcy usług hostingowych, np IDHosting (kliknij tutaj aby zamówić serwer). Uruchomienie usługi trwa kilka minut. Po tym czasie logujemy się do panelu administracyjnego i wybieramy opcję „Reinstall”, a następnie z listy rozwijanej … Czytaj więcej.
 • Decyzja Fed w obliczu obniżającego się poziomu inflacji
  Stopy procentowe w USA w wyniku decyzji Fed wzrosły do poziomu 4.5%-4.75%. Postanowienie rezerwy federalnej nie jest zaskoczeniem. Inflacja zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na świecie słabnie, ale wciąż jest na podwyższonym poziomie.  Źródło: opracowanie własne  Źródło: opracowanie własne 
 • Akcje syntetyczne – czym są i jak w nie inwestować?
  Akcje syntetyczne – czym są?  Akcje syntetyczne to instrumenty pochodne bazujące na cenie akcji giełdowej danej spółki. Ich cena zależy od kursu instrumentu bazowego, czyli właśnie akcji giełdowych, ale same nie są papierem wartościowym, tylko odmianą kontraktów CFD. Istnieje kilka różnic między akcją zwykłą a … Czytaj więcej.
 • Funkcje banku centralnego
  Bank centralny pełni trzy podstawowe funkcje:  Bank emisyjny  Bank centralny ma wyłączne prawo do emisji pieniądza, który jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium. To on decyduje o wielkości emisji oraz o momencie wprowadzenia pieniędzy do obrotu.  Bank banków  Bank centralny jest bankiem dla banków, … Czytaj więcej.
 • Bitcoin bezpieczną przystanią? [ANKIETA]
  Według BanklessTimes 67% ankietowanych w wieku 27 – 42 lat uważa BTC za bezpieczną przystań ze względu na ustalony limit podaży i zdecentralizowany charakter.  Poprzednie sondaże pokazały, że ta grupa wiekowa należy do najbardziej aktywnych w przestrzeni kryptowalut. Bitcoin pojawia się dla nich jako ważny … Czytaj więcej.
 • Zarabianie w internecie – nie daj się oszukać – oferty pracy
  Zarabianie w internecie – uważaj na oszustów!  Oszustwa online są tak samo stare jak sam internet. Przed wynalezieniem filtrów antyspamowych wielu ludzi otrzymywało maile od księcia z Nigerii, który chciał podzielić się bogactwem, ale najpierw trzeba było wysłać mu przelew na pokrycie jakichś kosztów, np. … Czytaj więcej.
 • Instalacja i konfiguracja robotów Forex
  1. Instalacja  Po zakupie oprogramowania otrzymasz je od nas na maila. Robot jest zakodowany w pliku z rozszerzeniem .ex4, na przykład: HydraFX.ex4  Wszystkie nasze roboty są przeznaczone do handlu na platformie MetaTrader4, z brokerem XM i dla Twojego bezpieczeństwa nie będą działać w innej konfiguracji. … Czytaj więcej.
 • Polska – inflacja w grudniu 2022 r/r
  Inflacja bazowa w Polsce: odczyt z dnia 16.12  NBP opublikował dane o inflacji w grudniu 2022. Odczyty nie są raczej zaskoczeniem:  – Inflacja bez uwzględnienia cen pozostających pod kontrolą państwa wyniosła 17.1% (w listopadzie było to 18,1%).  – Inflacja bez uwzględnienia cen najbardziej zmiennych wyniosła … Czytaj więcej.
 • Nowe regulacje rynku nieruchomości. Koniec z patodeweloperką?
  Ministerstwo Rozwoju zaproponowało rozwiązanie, które pomoże ukrócić tzw. patodeweloperkę. Czy aby na pewno?  Deweloperzy, agenci nieruchomości i fliperzy prześcigają się w pomysłach na sprzedaż lokali po jak najwyższej cenie za metr kwadratowy. Często nie idzie to w parze ze zwiększaniem wartości użytkowej lokalu, co prowadzi … Czytaj więcej.
 • Kredyt a pożyczka. Czym się różni kredyt od pożyczki?
  Pożyczka i kredyt to wbrew pozorom nie to samo. To zupełnie inne produkty. Przede wszystkim są one regulowane przez inne przepisy.  Kredyt jest zobowiązaniem pieniężnym kredytobiorcy (klienta), którego udziela kredytodawca, czyli bank. Zasady nim rządzące określa prawo bankowe. Każdy kredyt wymaga pisemnej umowy, na mocy której bank … Czytaj więcej.
 • Rodzaje akcji giełdowych
  1. Akcje imienne – posiadacz takiego papieru jest wymieniony w dokumencie akcji. Celem takiego zabiegu jest związanie danego akcjonariusza ze spółką, chociaż nie ogranicza jego prawa do dysponowania akcją. Z praw związanych z posiadaniem akcji może skorzystać tylko osoba wymieniona na dokumencie. Jeśli posiadacz chce zbyć taką … Czytaj więcej.
 • Nowe banknoty z królem Karolem III
  Bank of England zaprezentował nowy wygląd banknotów 5£, 10£, 20£ i 50£. Nowy wzór zostanie wyemitowany w połowie 2024 roku.  „Stare” banknoty z królową Elżbietą II zachowają ważność.
 • Akcje giełdowe – prawa i obowiązki akcjonariusza
  Akcja – jest to papier wartościowy potwierdzający prawa do określonej części przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej). Innymi słowy, posiadając akcję jesteśmy współwłaścicielami danej spółki, ze wszystkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.  Prawa wynikające z posiadania akcji  1. Prawo do dywidendy, czyli do udziału w zyskach spółki akcyjnej. Aby … Czytaj więcej.
 • Słownik inwestora
  A  ADP – Automatic Data Processing, firma specjalizująca się w kardach i płacach, przygotowująca raport o zmianach w liczbie miejsc pracy, nazywany ADP Employment Change. Akcja – papier wartościowy potwierdzające prawa do określonej części przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej).   Akcja syntetyczna – instrument pochodny oparty o cenę akcji.  Alpha – … Czytaj więcej.
 • Pomysły na pasywne zarabianie w 2023 roku
  Pasywne zarabianie – co to?  Zarabianie pasywne to nic innego jak zarabianie bez udziału własnej pracy. Pieniądze płyną do nas bez względu na to czy śpimy, podróżujemy, czy opalamy się na Malediwach. Większość ludzi nie potrafi zarabiać pasywnie, przez co musi sprzedawać swoją pracę aby … Czytaj więcej.
 • Oscylator stochastyczny w tradingu (Stochastic)
  1. Budowa oscylatora stochastycznego  Oscylator pokazuje nam jak się ma cena zamknięcia do zakresu cen w danym okresie, czyli krótko mówiąc, czy jest drogo czy tanio w odniesieniu do cen z przeszłości. Wskaźnik składa się z dwóch linii: %K i %D. Do ich obliczenia stosuje … Czytaj więcej.