Latest posts

Decyzja Fed w obliczu obniżającego się poziomu inflacji

Stopy procentowe w USA w wyniku decyzji Fed wzrosły do poziomu 4.5%-4.75%. Postanowienie rezerwy federalnej nie jest zaskoczeniem. Inflacja zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na świecie słabnie, ale wciąż jest na podwyższonym poziomie.

Stopy procentowe Fed

Źródło: opracowanie własne 

Posted in: Wiadomości

Leave a comment