Latest posts

Instalacja robota Forex na serwerze VPS (MT4 / Ubuntu / Wine)

Aby uruchomić robota na serwerze VPS, musimy mieć wykupiony dostęp do takiego serwera u dostawcy usług hostingowych, np IDHosting (kliknij tutaj aby zamówić serwer). Uruchomienie usługi trwa kilka minut. Po tym czasie logujemy się do panelu administracyjnego i wybieramy opcję "Reinstall", a następnie z listy rozwijanej Ubuntu 18.04. Jeśli nie używasz konta root, komendy użyte w niniejszym artykule należy poprzedzić "sudo".

Instalacja i konfiguracja pulpitu zdalnego (RDP) na Ubuntu 18.04

Xrdp to narzędzie umożliwiające podłączenie pulpitu zdalnego do urządzenia z systemem Linux. Jego instalacja umożliwia łączenie się z Twoim komputerem lub serwerem z dowolnego urządzenia. Dzięki temu robot Forex może pracować 24/5 bez przerwy, a Ty możesz zmienić jego konfigurację w dowolnym momencie, nawet z telefonu (posiadając odpowiednią aplikację).

Instalacja środowiska graficznego

Aby używać pulpitu zdalnego, oczywiste jest, że musimy mieć w systemie środowisko graficzne (GUI). Możesz użyć dowolnego, np. Gnome, KDE itp., jednak ze względu na ograniczone zasoby wybraliśmy xfce. 1GB RAM to wystarczająco dla serwera MT4, ale nie należy przesadzać z zasobożernością. Odpowiednie komponenty zainstalujemy za pomocą komend:

sudo apt update
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies xorg dbus-x11 x11-xserver-utils

Instalacja xrdp

Po instalacji środowiska graficznego, następnym krokiem jest instalacja programu xrdp:

apt-get install xrdp

Instalacja wygeneruje klucze RSA niezbędne do bezpiecznego połączenia przez SSL.

Sprawdzenie instalacji

Po zainstalowaniu xrdp możesz sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Polecenie:

systemctl status xrdp

pokaże czy z usługą jest wszystko w porządku. Prawidłowo powinno się wyświetlić: "Active: active (running)".

Dodanie użytkownika do xrdp

Domyślnie, xrdp dodaje bieżącego użytkownika do swojej listy. Aby umożliwić innym użytkownikom łączenie się ze zdalnym pulpitem, należy dodać ich do grupy ssl-cert:

adduser xrdp ssl-cert

Uruchamianie usługi xrdp

Xrdp zainstalowany na serwerze nie uruchomi się sam. Poniższe komendy umożliwią manualne uruchomienie usługi:

systemctl enable --now xrdp
systemctl start xrdp

Konfiguracja firewalla

Jak dla każdej usługi sieciowej, dla pulpitu zdalnego trzeba skonfigurować firewall, aby działał poprawnie. Xrdp domyślnie używa portu 3389 TCP. Port odblokujemy poniższym poleceniem:

ufw allow 3389

Uruchamienie xrdp przy starcie systemu

Ostatnim krokiem jest ustawienie uruchamiania usługi po restarcie systemu. Co do zasady, serwer VPS jest włączony cały czas, ale nigdy nic nie wiadomo, dlatego przyda się nam komenda:

ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target

Teraz powinniśmy móc łączyć się z naszym serwerem z dowolnego komputera poprzez pulpit zdalny:

VPS

Instalacja MetaTrader 4 (MT4) na Ubuntu

MetaTrader 4 nie jest dostępny na Linuxa jako aplikacja natywna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać go z tym systemem.

Instalacja wine na Ubuntu 18.04

Wine nie znajduje się w domyślnym repozytorium Ubuntu, więc najpierw musimy dodać do systemu klucz GPG, aby mieć pewność, że pobieramy oprogramowanie z zaufanego źródła:

wget -O - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -

Następnie dodajemy odpowiednie repozytorium. Dla Ubuntu 18.04 będzie to:

add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'

Następnie odświeżamy cache pakietów komendą służącą do globalnego upgrade systemu (robiliśmy to w pierwszej części poradnika, więc tym razem zajmie to mniej czasu):

apt update

Teraz możemy bez przeszkód zainstalować najnowszą stabilną wersję wine:

apt install --install-recommends winehq-stable

Konfiguracja wine do pracy z MT4

Przed uruchomieniem terminala MT4, należy ustawić odpowiednie parametry w wine:

export WINEARCH=win32
export WINEPREFIX=~/.wine32

Instalacja i uruchomienie MetaTrader 4 

Instalacja MT4 z pliku instalacyjnego może przysporzyć problemów, np z ekranem proxy. Dlatego zalecamy skorzystanie z plików programu, który był już zainstalowany w systemie Windows. W tym celu należy wybrać ikonę MT4, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "otwórz lokalizację pliku". Dodajemy wszystkie pliki z właśnie otwartego folderu do archiwum zip i przesyłamy je sobie np. na pocztę elektroniczną, skąd pobieramy je na nasz serwer VPS i wypakowujemy zawartość. MetaTrader będzie zachowywał się jak aplikacja portable, tzn. przeniesienie na inny system nie będzie miało wpływu na jego działanie, oraz sam utworzy swoje pliki konfiguracyjne w appdata.

Teraz wystarczy kliknąć ppm w plik terminal.exe w wypakowanym folderze i wybrać uruchomienie za pomocą Wine. Program sam zainstaluje niezbędne dodatki, tzn mono i gecko. W najnowszej wersji Wine nie są potrzebne dodatkowe kroki, takie jak instalacja Winetricks i vcrun6.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Ci w skonfigurowaniu Twojego VPS-a. Jeżeli jednak wolisz zakup serwera gotowego do pracy z robotami Forex, sprawdź naszą ofertę: SERWERY VPS MT4

Posted in: Edukacja

Leave a comment