Akcje syntetyczne – czym są i jak w nie inwestować?

12 lutego, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Akcje syntetyczne – czym są? 

Akcje syntetyczne to instrumenty pochodne bazujące na cenie akcji giełdowej danej spółki. Ich cena zależy od kursu instrumentu bazowego, czyli właśnie akcji giełdowych, ale same nie są papierem wartościowym, tylko odmianą kontraktów CFD. Istnieje kilka różnic między akcją zwykłą a syntetyczną: 

– W przypadku nabycia akcji syntetycznej inwestor nie staje się akcjonariuszem spółki, a co za tym idzie, nie nabywa żadnych praw ani obowiązków z tym związanych. Prawa i obowiązki posiadacza akcji omówiliśmy w tym artykule. 

– Ze względu na powyższy fakt, oraz występowanie odcięcia dywidendy, posiadacz akcji syntetycznych otrzymuje tzw. ekwiwalent dywidendy, czyli kwotę równą wartości dywidendy netto. 

– Akcje syntetyczne są tańsze – nie trzeba ponosić opłat związanych z dostępem do zagranicznych rynków, brak jest opłat swapowych, a często także prowizji transakcyjnych. 

– Akcje syntetyczne można shortować. 

– Rozliczenie akcji syntetycznych odbywa się w trybie T+0, czyli w czasie rzeczywistym. 

Akcje syntetyczne są zatem świetną alternatywą dla zakupu prawdziwych akcji giełdowych, szczególnie na giełdach zagranicznych.