Analiza fundamentalna na rynku Forex

9 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

Analiza fundamentalna jest techniką prognozy cen opartej na badaniu czynników makroekonomicznych wpływających na gospodarki różnych regionów, oraz ich waluty. Podobnie jak w przypadku akcji giełdowych, zakłada ona poszukiwanie czynników, które powodują niedowartościowanie lub przewartościowanie danego aktywa, co powinno w dłuższej perspektywie wpłynąć na cenę.

Mówi się, że rynek dyskontuje wszystko. To oznacza, że wszelkie możliwe czynniki wpływające na cenę są już w niej uwzględnione. Przykładowo: kurs danej waluty słabnie przez pesymistyczne dane na temat bezrobocia, zanim te dane zostaną w ogóle ogłoszone. Wysokie bezrobocie jest “w cenach”. To powoduje, że sam odczyt powoduje reakcję odwrotną do spodziewanej – kurs instrumentu odreagowuje w drugą stronę, odpowiadając umocnieniem na dane negatywne i odwrotnie. Przez to, rynek często zachowuje się niezrozumiale dla niedoświadczonych traderów.

W analizie fundamentalnej stosuje się szereg wskaźników makroekonomicznych. Najważniejsze z nich to:

Oprócz tego, bardzo ważne są przemówienia członków rządu, konferencje banków centralnych, a także rzadsze wydarzenia, takie jak wybory prezydenckie i parlamentarne.

Ponadto, można wyróżnić kilkanaście mniej ważnych czynników fundamentalnych:

 • Budowlane wydatki kapitałowe;
 • Ceny mieszkań;
 • Ceny towarów;
 • Ceny usług;
 • Eksport;
 • Import;
 • Konsumpcja gospodarstw domowych;
 • Kredyty;
 • Liczba platform wiertniczych;
 • Nakłady na maszyny produkcyjne;
 • Planowane zwolnienia;
 • Podaż pieniądza M2;
 • Produkcja benzyny;
 • Produkcja przemysłowa;
 • Prywatne wydatki kapitałowe;
 • Redbook;
 • Rezerwy walutowe;
 • Sprzedaż nowych samochodów;
 • Turystyka;
 • Wydajność pracy;
 • Wynagrodzenia;
 • Zamówienia w przemyśle;
 • Zapasy gazu ziemnego;
 • Zapasy oleju opałowego;
 • Zapasy ropy naftowej;
 • Zyski korporacyjne;

Wpływ na rynek mają też aukcje obligacji, weksli, bonów i biletów skarbowych.

W tradingu krótko- i średnioterminowym, oraz scalpingu, analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie, nawet jeśli stosujemy strategię techniczną. Nie należy zajmować takich pozycji przed, w trakcie i po odczytach danych. Doświadczenie autora mówi, że warto zrobić sobie przynajmniej dwa dni przerwy przed ważną publikacją.

Harmonogram tygodnia w którym jest ważny odczyt (Źródło: opracowanie własne)

Powyżej widzimy kalendarz tradera. Trader wyróżnił w nim jeden odczyt, tj. zmianę zatrudnienia w strefie Euro. Zielonym kolorem zaznaczył dzień w którym można handlować technicznie, czyli poniedziałek. Dwa dni przed odczytem rynek staje się coraz mniej techniczny i zaczyna dawać fałszywe sygnały – warto odpuścić sobie trading. Dzień odczytu to kulminacja. Wykres staje się mocno zaszumiony. Skuteczny trading na niskich interwałach staje się niemożliwy i zaczyna być loterią. Także dzień po odczycie można się spodziewać nietypowych zachowań na rynku. Ostrożny inwestor może nie zajmować pozycji nawet przez cały tydzień.

Warto używać kalendarza ekonomicznego w codziennych analizach. Unikanie odczytów i wydarzeń o dużym wpływie na rynek znacznie poprawia wyniki inwestycyjne tradingu technicznego.

Wartościowe książki o analizie fundamentalnej