[Wskaźniki makroekonomiczne] Bilans handlowy

10 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 5

Bilans handlowy (ang. trade balance, balance of trade, BOT) – różnica między wartością towarów eksportowanych a wartością importu. Jeżeli jest dodatni, czyli eksport przewyższa import, to dany region posiada nadwyżkę handlową i jest to uważane za czynnik umacniający walutę tego regionu.

Co ważne, wskaźnik jest obliczany na podstawie zawartych transakcji, a nie dokonanych płatności.

Bilans handlowy Polski (myfxbook.com)

Bilans handlowy jest wykorzystywany do przewidywania PKB, gdzie występuje ujemna korelacja. Spadek bilansu handlowego może być prognozą wzrostu PKB. Podana zależność dotyczy jednak tylko gospodarek wysokorozwiniętych.

Ujemny bilans, nazywany deficytem handlowym, nie jest czymś jednoznacznie złym dla samej gospodarki. Po prostu dany kraj sprowadza z zagranicy więcej towarów niż ich tam sprzedaje. W analizie fundamentalnej taka sytuacja oznacza przewagę sprzedających, ponieważ waluta lokalna jest wymieniana na walutę obcą w celu zakupu tych towarów.

Największy wpływ na rynek walutowy mają odczyty z USA, UE, Niemiec, Chin, Australii, Japonii i Kanady.

Odczyt bilansu handlowego Australii 08.06.2023 (myfxbook.com)
Wpływ odczytu bilansu handlowego na kurs AUDUSD (tradingview.com)

W powyższym przypadku, odczyt BOT dotyczy Australii, więc będzie miał wpływ na takie instrumenty jak AUDUSD, AUDNZD i inne, mniej ważne pary z dolarem australijskim. Wskaźnik przyjął wartość niższą niż się spodziewano (11.158 miliardów AUD wobec oczekiwanych 14 miliardów AUD), co spowodowało niewielki spadek wartości australijskiej waluty.