[Wskaźniki makroekonomiczne] Deficyt budżetowy

30 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Deficyt budżetowy oznacza sytuację, w której wydatki państwa są większe niż jego dochody w danym roku budżetowym.

Deficyt nie jest czymś jednoznacznie złym. Polityka zadłużania jest powszechna na całym świecie i ujemne saldo budżetu nie powinno wywoływać niepokoju czy zdziwienia.

Wpływ deficytu budżetowego na rynek Forex

Deficyt sam w sobie nie wpływa źle na walutę. Jego działanie zależy w głównej mierze od powodów jego pojawiania się:

  • Niskie dochody państwa – wpływ negatywny;
  • Wysokie wydatki państwa – wpływ zwykle pozytywny, ponieważ gospodarka jest pobudzana;
  • Zwiększone inwestycje publiczne – wpływ pozytywny;
  • Obniżka podatków – wpływ negatywny, ponieważ oznacza, że rządzący nie radzą sobie z ustaleniem optymalnej stawki podatków, lub nie potrafią ich wyegzekwować;
  • Militaryzacja – wpływ nie jest jednoznacznie dobry lub zły.

W większości przypadków, odczyt deficytu nie ma dużego wpływu na rynek walutowy. Zwiększona zmienność może pojawić się w przypadku zaskakująco wysokiego deficytu.

W zależności od przyczyny deficytu, może on wpływać na umacnianie lub na osłabianie waluty względem innych. Przy analizie tego wskaźnika należy pamiętać, że budżet państwa to nie to samo co budżet gospodarstwa domowego. Deficyt to nie jest coś, czego powinno się unikać. Ważne jest, aby pozostawał stabilny, aby państwo nagle nie utraciło płynności finansowej.