[Wskaźniki makroekonomiczne] Obroty w handlu detalicznym

9 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 3
Odczyty danych o obrotach handlu detalicznego w Europie (myfxbook.com)

Obroty w handlu detalicznym są wskaźnikiem ściśle związanym z koniunkturą w danej gospodarce. Im lepsza koniunktura, tym wyższe obroty, co z kolei umacnia walutę. Odczyt nie wywołuje zwykle dużego wpływu na cenę bieżącą, lecz w długim terminie pokazuje, czego można się spodziewać po danym walorze. Oczywiście największe znaczenie mają obroty w krajach z gospodarką rozwiniętą, tj. Niemcy, Francja, Włochy, a poza strefą euro także USA, Japonii i Australii. Coraz bardziej rośnie też znaczenie Chin w handlu detalicznym.

Odczyt poziomu obrotów w handlu detalicznym, EURGBP H1 (tradingview.com)
Obroty handlu detalicznego w strefie Euro (myfxbook.com)

Coraz niższe obroty w handlu, takie jak obserwujemy w strefie euro w ostatnich kilkunastu miesiącach, oznaczają ochłodzenie gospodarki. Sprzyja temu jastrzębia polityka pieniężna ECB, który utrzymuje stopy procentowe na podwyższonym poziomie. Wzrost obrotów w handlu detalicznym będzie oznaką odmrożenia i sygnałem do umacniania wspólnej waluty.