[Wskaźniki makroekonomiczne] Stopa bezrobocia

15 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 6

Bezrobocie i zatrudnienie to wskaźniki o potężnym wpływie na rynek. Pokazują w jakim stanie jest gospodarka i w którym kierunku będzie podążać. Niska stopa bezrobocia oznacza większą produkcję, a także większą konsumpcję, czyli wzrost gospodarczy. Bezrobocie oblicza się jako stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo.

Bezrobotny to osoba zdolna do pracy i chętna do jej podjęcia, aktualnie pozostająca bez zatrudnienia.

Stopa bezrobocia jest wielkością statystyczną obliczaną przez GUS. Najprostszy w obliczeniu jest wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, czyli uwzględnianie tylko tych osób, które zadeklarowały się jako bezrobotne w Urzędzie Pracy.

Stopa bezrobocia według Międzynarodowej Organizacji Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podaje własną definicję. osoby bezrobotnej. Według niej, osoba bezrobotna, to taka która:

  • Ukończyła 15 lat.
  • Aktualnie nie pracuje ani nie uczy się zawodu.
  • Jest zdolna do podjęcia pracy maksymalnie w następnym tygodniu.
  • Aktywnie poszukuje pracy lub robiła to w przeciągu poprzednich 6 tygodni.

Z tego powodu do bezrobotnych nie są zaliczane osoby pozostające bez zatrudnienia z różnych powodów, takich jak choroba, wypadek, migracja, małe dzieci.

Rzeczywista Stopa Bezrobocia

Rzeczywista stopa bezrobocia jest zawsze wyższa niż dane oficjalne, ponieważ do osób aktywnie poszukujących pracy doliczane są dwie grupy:

  • Osoby wycofane z rynku pracy z przyczyn wpływu otoczenia lub własnych negatywnych odczuć, na przykład przekonane, że obecnie nie ma możliwości uzyskania pracy, nie nadają się na żadne oferowane stanowisko, itp.
  • Marginally attached workers – osoby nieuczestniczące w rynku z trudnych do ustalenia przyczyn.

Istnieje również pojęcie tzw. naturalnej stopy bezrobocia. Teoretycznie jest to ilość osób pozostających bez pracy, której nie da się zmniejszyć. Jest to suma osób pozostających bezrobotnymi przez długi czas, oraz ludzi którzy są aktualnie bez pracy z powodów sezonowości niektórych stanowisk, oraz naturalnej rotacji pracowników.

Wpływ bezrobocia na rynek Forex

Bezrobocie zwykle jest publikowane wraz z innymi danymi z rynku pracy, takimi jak wielkość zatrudnienia, zmiana zatrudnienia, NFP, czy średnie wynagrodzenie.

EURUSD M5 w czasie publikacji danych nt. bezrobocia i zatrudnienia (tradingview.com)

Długoterminowo, niskie bezrobocie działa wzmacniająco na walutę kraju którego dotyczy wskaźnik. Niekorzystne dla kursu jest wysoka wartość wskaźnika, jego niestabilność ze względów innych niż sezonowość niektórych branż, lub zmiana z tendencją rosnącą.