[Wskaźniki makroekonomiczne] Stopy procentowe i ich wpływ na rynek Forex

29 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 4

Poziom stóp procentowych jest jednym z czynników mających największy wpływ na rynek. Nominalna stopa procentowa jest kluczowym elementem determinującym rentowność walorów kwotowanych w danej walucie. Po odjęciu inflacji od stopy nominalnej otrzymujemy stopę realną, która służy ocenie jakości inwestycji.

Wybrane wartości stóp procentowych na świecie (money.pl)

Wysokość stóp procentowych wpływa na popyt i podaż pieniądza. Z reguły im wyższe stopy procentowe danej waluty, tym wyższa skłonność do lokowania w niej kapitału dzięki większej rentowności, a więc i atrakcyjności inwestycji. Taka waluta umacnia się dzięki większemu popytowi na nią.

EURJPY W1 (tradingview.com)

Na powyższym wykresie można zauważyć, że kurs EURJPY jest obecnie najwyższy od 14 lat. Bank Japonii konsekwentnie utrzymuje stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, jednocześnie ECB je podnosi aby walczyć z inflacją. W tej sytuacji euro staje się bardziej atrakcyjne niż jen, więc cena europejskiej waluty rośnie w stosunku do japońskiej.

News trading podczas posiedzeń i konferencji banków centralnych

Najważniejsze instytucje finansowe mające największy wpływ na rynek walutowy to:

  • ECB – European Central Bank – Europejski Bank Centralny;
  • FOMC – Federal Open Market Committee – Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku, organ Fed (Federal Reserve), banku centralnego USA;

Mniejsze znaczenie mają:

  • Bank of Canada – bank centralny Kanady;
  • Bank of England – bank centralny Wielkiej Brytanii;
  • Bank of Japan – bank centralny Japonii;
  • Narodowy Bank Polski;
  • Reserve Bank of Australia – bank centralny Australii;
  • SNB/BNS – Schweizerische Nationalbank / Banque Nationale Suisse / Banca Nazionale Svizzera / Banca Naziunala Svizra – bank centralny Szwajcarii.

Banki udostępniają kalendarze posiedzeń z pewnym wyprzedzeniem. W większości przypadków decyzja w sprawie stóp procentowych jest już zawarta w cenach w trakcie ich publikacji, tzn. inwestorzy na rynku przewidzieli ją wcześniej i otworzyli pozycje zgodnie z tymi przewidywaniami. W chwili publikacji pozycje są zamykane, co może skutkować odreagowaniem w drugą stronę – rynek zachowuje się wtedy “odwrotnie niż powinien”. Dla początkujących traderów to często pułapka.

Sprawa wygląda inaczej, gdy bank centralny postanowi zaskoczyć rynek. Gdy wszyscy spodziewają się zmiany stóp, lecz ta zmiana nie nadejdzie, lub odwrotnie – inwestorzy oczekują utrzymania poziomu, natomiast bank podejmuje decyzję o ich zmianie, rynek staje się całkowicie nieprzewidywalny. Takiej sytuacji towarzyszą zwykle szybkie i silne ruchy cen, skutkujące nawet zmianą trendu długoterminowego.

GBPUSD M1 (tradingview.com)

Na powyższym wykresie widzimy sytuację z 22 czerwca, kiedy to Bank of England wbrew przewidywaniom podniósł stopy o 50 punktów bazowych. Spowodowało to turbulencje na GBPUSD, które tym razem nie spowodowały poważniejszych zmian kursu.

Otwieranie pozycji w dniach publikacji decyzji o stopach nie ma większego sensu gdy używamy strategii technicznych. Podczas gdy rynek “wrze” spready są poszerzone, co może wręcz uniemożliwiać skuteczny trading. Generowana jest także spora liczba fałszywych sygnałów.

Gołębia i jastrzębia polityka monetarna

W komentarzach i artykułach dotyczących polityki monetarnej często można natknąć się na określenia “gołębi” oraz “jastrzębi”. Te “ptasie” nazwy oznaczają nastawienie łagodne lub drapieżne. Gołębie wolą utrzymywanie niskich stóp procentowych, co stymuluje gospodarkę tanim pieniądzem, ale może sprzyjać rośnięciu inflacji i osłabieniu popytu na walutę. Przyjmuje się, że gołębie nastawienie jest korzystniejsze w czasie rozwoju gospodarczego. Taki styl polityki dominował w większości państw na świecie do czasu pojawienia się inflacji związanej z wojną i kryzysem energetycznym. “Gołębi nastrój” oznacza, że bank centralny raczej woli pozostawić stopy procentowe na niskim poziomie. Z kolei jastrzębie preferują agresywną politykę monetarną, czyli podnoszenie stóp. “Nastrój jastrzębi” oznacza tendencję do podnoszenia stóp w obawie przed inflacją, pomimo ochłodzenia gospodarki wysokim kosztem pieniądza.