[Wskaźniki techniczne] Average Directional (Movement) Index (ADX)

3 listopada, 2023 Autor Patryk Branicki 1

ADX – Average Directional movement indeX – wskaźnik średniej kierunkowej. Jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych, dostępnym na każdej platformie. Może być używany na każdym rynku. ADX mierzy siłę trendu niezależnie od jego kierunku.

Oscylator składa się z trzech linii: oprócz głównego wskaźnika występuje linia +DI oraz -DI, których wartość jest obliczana następująco:

Siła trendu jest mierzona w granicach 0-100. Poszczególne progi najlepiej dobrać sobie samemu, patrząc na przykład na charakterystykę wybranego instrumentu. Spójrzmy na BTCUSD:

BTCUSD H1 (tradingview.com)

Jeśli +DI>=-DI to cena ma tendencję rosnącą,
Jeśli +DI<-DI to cena ma tendencję malejącą,
ADX w konsolidacji (trendzie bocznym) przyjmuje wartość <20-25. Odczyt wyższy oznacza obecność trendu wzrostowego lub spadkowego. Oczywiście im wyższa wartość tym silniejszy trend. Wskazanie powyżej 40-50 oznacza bardzo silny trend lub wybicie, natomiast ADX w okolicach 70-80 oznacza ekstremalne wybicie lub flash crash. Ze względu na budowę wskaźnika, przecięcia -DI oraz +DI mogą być dosyć częste, dlatego warto zastosować jeszcze jakiś filtr, np. obserwować wolumen. Część analityków technicznych w ogóle nie używa linii kierunkowych. Według nich, oscylator bardziej nadaje się jako miernik siły trendu niż jego kierunku.

ADX bez linii kierunkowych (tradingview.com)

ADX rozumiany w ten sposób służy do określenia interwałów handlowych i niehandlowych. Przyjmując 20-25 jako wartość graniczną trendu i konsolidacji, otrzymamy następujące okresy:

BTCUSD D1 z nałożonym filtrem ADX (tradingview.com)

Jak widzimy, ADX odfiltrował większość momentów zwrotnych i konsolidacji. Jednak na jego podstawie nie można zbudować pełnoprawnego systemu tradingowego (same “okna” handlowe niewiele mówią, dodatkowo interwał 14 wydaje się słabo dopasowany).

Ustawienia ADX

Wskaźnik ADX domyślnie przyjmuje okresowość 14. Jego dostosowanie zależy od tego, co chcemy zrobić. Tak jak w przypadku większości wskaźników, wartości wyższe oznaczają mniej sygnałów i są one bardziej opóźnione, więc takie ustawienia należy stosować do inwestowania długoterminowego na instrumentach, które nie wykazują wieloletniej konsolidacji, na przykład na kryptowalutach. Okresowość 3-7 jest wskazana dla rynków dynamicznie konsolidujących, np. EURUSD, XAUUSD, oraz dla inwestorów krótkoterminowych. Przykładowo:

BTCUSD D1 z ADX 5 (tradingview.com)

Powyższe ustawienie ADX 5-okresowej okazuje się przydatne w określeniu końca swingu. Z kolei ustawienie wskaźnika na 30 pokazuje obecność trendu w bardzo długim terminie:

BTCUSD D1 z ADX 30 (tradingview.com)