Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FXSOFT.PL 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz przysługujące mu prawa, a także obowiązki Administratora danych, jak też informuje o sposobie używania plików cookies. 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Administratorem danych osobowych jest ProPJP Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki FXsoftware w grupie Branicki Enterprise, dalej “FXsoftware”. Ochrona danych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach. 
 2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, określenie “Ty” oznacza Użytkownika, “My” – Administratora, “RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 3. Używamy protokołu szyfrowania komunikacji SSL na każdej stronie serwisu fxsoft.pl, co zapewnia wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa danych. 
 4. Wszystkie dane osobowe traktowane są jako poufne i nie są udostępniane nikomu, z wyjątkami przewidzianymi przez prawo. 

§2 Administrator danych 

 1. Jeśli posiadasz konto w serwisie fxsoft.pl, to przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres rozliczeniowy i/lub dostawy. 
 2. Jeśli jesteś osobą zapisaną na newsletter, przetwarzamy Twoje: imię lub imię i nazwisko oraz adres email. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są: 
  • zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
  • zgodnie z wdrożoną niniejszą Polityką Prywatności 
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług 
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów prawnych 
 4. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych jest możliwy pod adresem email: admin@fxsoft.pl 
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 
 7. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

§3 Pliki cookies 

 1. Witryna fxsoft.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny. 
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie w celu optymalizacji działań. 
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 
  • Niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu. 
  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. 
  • Wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. 
  • Funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
  • Reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies