Tag: co to jest pkb

[Wskaźniki makroekonomiczne] PKB

8 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

PKB – produkt krajowy brutto, ang. GDP – gross domestic product – najważniejszy pojedynczy wskaźnik w makroekonomii. Mierzoną przez niego wielkością jest suma wartości wszystkich wytworzonych produktów i usług w danym okresie. Brana jest pod uwagę każda aktywność gospodarcza w regionie, dlatego PKB jest wskaźnikiem…