Tag: dodatni bilans handlowy

[Wskaźniki makroekonomiczne] Bilans handlowy

10 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

Bilans handlowy (ang. trade balance, balance of trade, BOT) – różnica między wartością towarów eksportowanych a wartością importu. Jeżeli jest dodatni, czyli eksport przewyższa import, to dany region posiada nadwyżkę handlową i jest to uważane za czynnik umacniający walutę tego regionu. Co ważne, wskaźnik jest…