Tag: forex inflacja

[Wskaźniki makroekonomiczne] Inflacja

8 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Inflacja jest zjawiskiem, które polega na spadku wartości pieniądza. Oznacza to spadek jego siły nabywczej, oraz wzrost cen. Należy odróżnić przyczynę od skutku – inflacja powoduje ogólny wzrost cen, ale wzrost cen nie zawsze oznacza inflację, chociaż może ją powodować. Przykładowo – wzrost cen energii…

[Wskaźniki makroekonomiczne] CPI

24 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

CPI (Consumer Price Index, Wskaźnik Cen Konsumenckich) – obrazuje zmianę poziomu cen detalicznych. Wskaźnik ten jest miernikiem inflacji, dlatego często bywa nazywany „inflacją CPI”, jednak warto pamiętać, że CPI to nie to samo inflacja bazowa. Wskaźnik jest różnicą w średniej ważonej cen towarów i usług…