Tag: forex odczyty danych

[Wskaźniki makroekonomiczne] Zatrudnienie i bezrobocie

21 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 5

Dane o zatrudnieniu potrafią mieć duży wpływ na rynek, zwłaszcza gdy są dalekie od oczekiwań. Składa się na nie kilka wskaźników, które są często odczytywane w tym samym czasie. Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych tak naprawdę nie jest zasiłkiem, ale ubezpieczeniem.…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Zamówienia na dobra trwałe

16 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Dobra (środki) trwałe są elementem niemal każdej firmy. Są to artykuły, które nie ulegają natychmiastowemu zużyciu, na przykład maszyny, samochody, komputery, wyposażenie wnętrz, itp. Przedsiębiorstwa z reguły składają nowe zamówienia na tego typu produkty gdy ich sytuacja jest dobra i stabilna, ponieważ zwykle są one…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Stopa bezrobocia

15 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 7

Bezrobocie i zatrudnienie to wskaźniki o potężnym wpływie na rynek. Pokazują w jakim stanie jest gospodarka i w którym kierunku będzie podążać. Niska stopa bezrobocia oznacza większą produkcję, a także większą konsumpcję, czyli wzrost gospodarczy. Bezrobocie oblicza się jako stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych…

[Wskaźniki makroekonomiczne] PMI

14 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 9

PMI, ang. Purchasing Managers’ Index, to wskaźnik mierzący średnie subiektywne nastroje w przedsiębiorstwach. Jego nazwę można przetłumaczyć jako wskaźnik menadżerów odpowiedzialnych za zakupy, a de facto mierzy nastroje właśnie ich. Wskaźnik poza USA jest przygotowywany przez firmę S&P Global. Wcześniej pracowała nad nim agencja badawcza…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Obroty w handlu detalicznym

9 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 6

Obroty w handlu detalicznym są wskaźnikiem ściśle związanym z koniunkturą w danej gospodarce. Im lepsza koniunktura, tym wyższe obroty, co z kolei umacnia walutę. Odczyt nie wywołuje zwykle dużego wpływu na cenę bieżącą, lecz w długim terminie pokazuje, czego można się spodziewać po danym walorze.…

[Wskaźniki makroekonomiczne] PKB

8 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

PKB – produkt krajowy brutto, ang. GDP – gross domestic product – najważniejszy pojedynczy wskaźnik w makroekonomii. Mierzoną przez niego wielkością jest suma wartości wszystkich wytworzonych produktów i usług w danym okresie. Brana jest pod uwagę każda aktywność gospodarcza w regionie, dlatego PKB jest wskaźnikiem…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Inflacja

8 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 4

Inflacja jest zjawiskiem, które polega na spadku wartości pieniądza. Oznacza to spadek jego siły nabywczej, oraz wzrost cen. Należy odróżnić przyczynę od skutku – inflacja powoduje ogólny wzrost cen, ale wzrost cen nie zawsze oznacza inflację, chociaż może ją powodować. Przykładowo – wzrost cen energii…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Deficyt budżetowy

30 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Deficyt budżetowy oznacza sytuację, w której wydatki państwa są większe niż jego dochody w danym roku budżetowym. Deficyt nie jest czymś jednoznacznie złym. Polityka zadłużania jest powszechna na całym świecie i ujemne saldo budżetu nie powinno wywoływać niepokoju czy zdziwienia. Wpływ deficytu budżetowego na rynek…

[Wskaźniki makroekonomiczne] Stopy procentowe i ich wpływ na rynek Forex

29 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 6

Poziom stóp procentowych jest jednym z czynników mających największy wpływ na rynek. Nominalna stopa procentowa jest kluczowym elementem determinującym rentowność walorów kwotowanych w danej walucie. Po odjęciu inflacji od stopy nominalnej otrzymujemy stopę realną, która służy ocenie jakości inwestycji. Wysokość stóp procentowych wpływa na popyt…