Tag: obroty w handlu detalicznym

[Wskaźniki makroekonomiczne] Obroty w handlu detalicznym

9 lipca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

Obroty w handlu detalicznym są wskaźnikiem ściśle związanym z koniunkturą w danej gospodarce. Im lepsza koniunktura, tym wyższe obroty, co z kolei umacnia walutę. Odczyt nie wywołuje zwykle dużego wpływu na cenę bieżącą, lecz w długim terminie pokazuje, czego można się spodziewać po danym walorze.…

Analiza fundamentalna na rynku Forex

9 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 2

Analiza fundamentalna jest techniką prognozy cen opartej na badaniu czynników makroekonomicznych wpływających na gospodarki różnych regionów, oraz ich waluty. Podobnie jak w przypadku akcji giełdowych, zakłada ona poszukiwanie czynników, które powodują niedowartościowanie lub przewartościowanie danego aktywa, co powinno w dłuższej perspektywie wpłynąć na cenę. Mówi…