Tag: światowy bank centralny

Funkcje banku centralnego

12 lutego, 2023 Autor Patryk Branicki 1

Bank centralny pełni trzy podstawowe funkcje:  Bank emisyjny  Bank centralny ma wyłączne prawo do emisji pieniądza, który jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium. To on decyduje o wielkości emisji oraz o momencie wprowadzenia pieniędzy do obrotu.  Bank banków  Bank centralny jest bankiem dla banków,…