Tag: wpływ banków na rynek

[Wskaźniki makroekonomiczne] Stopy procentowe i ich wpływ na rynek Forex

29 czerwca, 2023 Autor Patryk Branicki 3

Poziom stóp procentowych jest jednym z czynników mających największy wpływ na rynek. Nominalna stopa procentowa jest kluczowym elementem determinującym rentowność walorów kwotowanych w danej walucie. Po odjęciu inflacji od stopy nominalnej otrzymujemy stopę realną, która służy ocenie jakości inwestycji. Wysokość stóp procentowych wpływa na popyt…